PMFBY Kharif Rabi 2023-26

पीक हंगाम *
शेतकरी अर्ज आयडी *
शेतकऱ्याचे नाव *
जमीन सर्वेक्षण क्रमांक *
मोबाईल नंबर *
नुकसानीची तारीख *
कव्हरेज *
नुकसानाचे कारण *
पीक जीवन चक्र *
वर्ष *
राज्य *
जिल्हा *
तालुका *
महसूल मंडळ*.
ग्रामपंचायत*
गाव *
पीक नाव *