OIC POLICY NOT TRANSFER

Threads [ Previous | Next ]
OIC POLICY NOT TRANSFER
Answer
3/8/19 9:03 PM
SIR    
PORTAL SE KI HUI  POLLCY  BRANCH ME  TRANSFAR NAHI HO RAHI HII
KARPIYA  JANKARI DENE KI KRAPA KAREN
               223306 ORAI BRANCH
0 (0 Votes)